Arbejdet udføres i fagentreprise direkte med Bygherren Tina og Thomas Bramsen. Huset har et grundplan på 126 m2. Kælderen ligger få meter fra vandkanten og står med grund vand op til 500 mm under terræn, og er derfor udført af 300mm vandtæt insitustøbt beton. Betonarbejder er udført ved P. Bonderup. Huskonstruktionen er en let opbygning med